Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. januar 2023.

Om studiet

Synes du temaer som kognitive og sanserelaterte lærevansker, psykososiale lærevansker og språk- og fagrelaterte vansker er interessant, er denne årsenheten noe for deg.

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i spesialpedagogikk med vekt på læring og lærevansker, særlig slik den framstår i barnehage og skole.

Studiet er aktuelt for alle som som ønsker videreutdanning innen spesialpedagogikk, som lærere og barnehagelærere. Det kan også brukes for å kvalifisere seg til opptak på master i spesialpedagogikk dersom en trenger 60 stp spesialpedagogikk ekstra, som vernepleiere, barnevernspedagoger eller audiografer.

Alle utdanninger innen