Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.70 (primær)
  • 48.80 (ordinær)
Studieplasser: 64
Søknadskode (SO): 185308

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

9. januar 2024.

Om studiet

Er du interessert i kultur? Medier? Eller lurer du på hvorfor mennesker tenker og handler som de gjør? Da kan kultur og kommunikasjon være noe for deg! Du får et grundig innblikk i forholdet mellom språk, makt og kultur. Du får også bryne deg på dagsaktuelle spørsmål sammen med noen av UiOs mest engasjerte studenter.

Studieprogrammet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og i hvordan vi tolker og konstruerer vår virkelighet i kontakt med andre mennesker. Du lærer å utvikle og analysere komplekse problemstillinger og å hente inn og kritisk vurdere informasjon. Det er egenskaper som arbeidsmarkedet verdsetter høyt. Det første studieåret gir deg en tverrfaglig innføring. Deretter studerer du ett emne fra hvert av de fire fagområdene:

Du velger å fokusere på ett av disse fire fagområdene videre i programmet. Det siste semesteret skriver du en bacheloroppgave som knytter sammen den kunnskapen du har tilegnet deg. Vi tilrettelegger for og oppfordrer til at studenter skriver bacheloroppgave i nær kontakt med arbeidslivet.

Jobb og videre studier

Du vil få et bredt spekter av jobbmuligheter, særlig innenfor kultur- og mediesektoren. Tidligere studenter jobber for eksempel som kommunikasjonsrådgivere, innen PR og prosjektledelse og med sosiale medier. Les karriereintervju med tidligere studenter.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Programmet har egen utveklingsavtale med Universiteit Maastricht. UiO har i tillegg et stort utvalg av utvekslingsavtaler med andre relevante institusjoner, både i Europa og i andre deler av verden, som du kan benytte deg av. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon har rykte på seg for å ha et godt sosialt miljø med hytteturer, studieturer, julebord, sosiale og sportslige sammenkomster og mannskor. Programutvalget har også mange andre aktiviteter i løpet av semesteret.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen