Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185626

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Kristendom og islam er de to største religionene i Norge. Kjennskap til de to religionene og forholdet mellom dem er avgjørende for å forstå ditt eget samfunn.

Innhold i studiet

Kristendom og islam er globale religioner med lange historier, preget av internt mangfold og av både konflikt og sameksistens seg imellom. Begge religionene påvirker og blir påvirket av samfunnsutviklingen.

Årsenheten består av fem obligatoriske emner og ett valgfritt emne. Gjennom de obligatoriske emnene får du en innføring i forholdet mellom islam og kristendom i vår del av verden, etisk tenkning, politiske forhold og hvordan kristne og muslimer lever og gjør religion i og utenfor trossamfunn i Norge.

Du vil både arbeide med historiske tekster og lære deg å analysere og drøfte sentrale og dagsaktuelle temaer. Eksempler på dette er forholdet mellom enhet og mangfold i de to religionene, religionenes rolle i et flerkulturelt samfunn og forholdet mellom religion og etikk.

Du vil også lære å forstå og anvende bruken av forskjellige metoder i studiet av islam og kristendom. Slik vil du utvikle kunnskaper og ferdigheter til å analysere og drøfte sentrale spørsmål i de to religionene, forholdet mellom dem, og deres rolle i samfunnet.

Les mer om hva du lærer på årsenheten.

Les mer om hvordan årsenheten er bygd opp.

Studiemiljø

På årsenheten i kristendom og islam har vi et godt læringsmiljø hvor du får god kontakt med både medstudenter og lærere. Her finner du aktive studenter, det er kort vei mellom studenter og lærere og studentene får tett oppfølging. Vi arrangerer studieturer og seminarer som del av og i tillegg til undervisningen.

Som ny student hos oss får du tilbud om å bli med i en faddergruppe. Oppstartsuken fyller vi med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en pangstart på studiet. Teologisk studentutvalg arrangerer også fester, foredrag, debatter og andre arrangementer.

Studier i utlandet

Det er ikke anledning til utveksling i årsenheten, men hvis du fortsetter på et bachelorprogram vil du få muligheten til utveksling der.

Jobb og videre studier

Årsenheten i kristendom og islam kan inngå i en rekke bachelorgrader som kvalifiserer til opptak på en mastergrad, for eksempel bacheloren i religion og samfunn på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Årsenheten kan også inngå i en lærerutdanning. Den gir undervisningskompetanse i faget religion og etikk på videregående skole og faget KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Årsenheten er i seg selv ingen yrkesutdanning, men gir deg bred innføring i kristendom og islam og deres rolle i samfunnet. Slik kompetanse er etterspurt innenfor mange yrker i dag, ikke minst i skolen.

Les mer om jobb og videre studier.

Nysgjerrig på hvordan det er å studere hos oss? Du finner mer informasjon på våre nettsider!

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen