Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185626

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Kristendom og islam er de to største religionene i Norge. Kjennskap til de to religionene og forholdet mellom dem er avgjørende for å forstå ditt eget samfunn.

Både kristendom og islam er globale religioner med en lang historie preget av både konflikt og av fredelig sameksistens. Begge religionene preger også, og blir preget av, samfunnsutviklingen.

Årsenheten består av tre obligatoriske emner og tre valgfrie emner. Gjennom de obligatoriske emnene får du en innføring i forholdet mellom islam, kristendom og vesten, etisk tenkning i kristendom og islam og levd religion i Norge. De valgfrie emnene vil ta opp temaer som kjønn, politikk, hellige tekster, historie m.m.

Du vil arbeide med historiske tekster og lære deg å analysere og drøfte sentrale og dagsaktuelle temaer. Eksempler på dette er forholdet mellom enhet og mangfold i de to religionene, religionenes rolle i et flerkulturelt samfunn og forholdet mellom religion og etikk.

Du vil også lære å forstå og anvende bruken av forskjellige metoder i studiet av islam og kristendom. Slik vil du utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale spørsmål i de to religionene, forholdet mellom dem, og deres rolle i samfunnet.

Studiemiljø

Studentene på årsenheten er en del av studiemiljøet på Det teologiske fakultet. Vi er et lite fakultet med god kontakt studentene imellom, og mellom studentene og lærererne. I noen emner arrangerer vi ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen, hvor du vil bli godt kjent med dine medstudenter. Studentutvalget på fakultetet arrangerer også fester, foredrag og andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe, og den første uka fyller vi opp med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en god studiestart.

Studier i utlandet

Det er ikke anledning til utveksling i årsenheten, men hvis du fortsetter på et bachelorprogram vil du få muligheten til utveksling der.

Videre studier og jobb

Årsenheten kvalifiserer ikke alene til opptak på mastergrad, men den kan inngå i en rekke bachelorgrader og i en lærerutdanning. Årsenheten gir undervisningskompetanse i RLE i skolen. Årsenheten er i seg selv ingen yrkesutdanning, men gir deg innsikt i kristendommen som religiøst, samfunnsmessig og kulturelt fenomen. Slik kompetanse er etterspurt innenfor mange yrker i dag.

Gjennom årsenheten vil du få grunnleggende kunnskaper om kristendommens opprinnelse og historiske utvikling, om sentrale tekster i kristendommens historie og om dens utbredelse og egenart i dag. Du vil også utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale spørsmål knyttet til kristendommens møte med samfunn og andre religioner, og kunne anvende og forstå bruken av forskjellige metoder i studiet av kristendommen. Les mer om videre studier og jobb.

For de som starter på studiet fra høsten 2017:

Årsenheten gir undervisningskompetanse i Religion og etikk på videregående skole og KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen. Den kan inngå i en lærerutdanning, og i en rekke bachelorgrader som kvalifiserer til opptak på en mastergrad. Årsenheten er i seg selv ingen yrkesutdanning, men gir deg bred innføring i kristendom og islam og deres rolle i samfunnet. Slik kompetanse er etterspurt innenfor mange yrker i dag, ikke minst i skolen.