Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

Har du en farmasiutdannelse og minst to års relevant arbeidserfaring? Ønsker du kompetanse innen klinisk farmasi?

Feil bruk av medisiner får store konsekvenser for pasienter og koster samfunnet mye. I masterstudiet Klinisk farmasi har du som farmasøyt fokus på pasientens bruk av legemidler og samspill med annet helsepersonell.

Et fleksibelt program tilpasset deg som er i jobb

Hvert emne har en til to samlinger med intensiv undervisning. Studentenes egne erfaringer og problemstillinger trekkes inn i undervisningen.

Begynn gjerne med et emne/fag

Er du kanskje bare interessert i ett eller to fordypningsemner, og ikke en hel mastergrad?

Alle emner kan tas enkeltvis, og du søker ikke opptak til masterprogrammet før du skal begynne på masteroppgaven.

Selv om du fra starten av har bestemt deg for å ta en mastergrad, søker du til og betaler for ett emne om gangen.

OBS! Denne mastergraden kvalifiserer IKKE til autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Alle utdanninger innen