Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 185459

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Kunnskaper i gammelgresk og latin er nøkkelen til å forstå nåtiden! Antikken inspirerer både arkitektur, diktning, film, juss og politikk, og antikkens språk spiller en sentral rolle i våre moderne språk. Lurer du på hva som er sammenhengen mellom 'motor' og 'møbel', hva et diskotek og et apotek har til felles, eller hva grekerne tenkte om demokratiet? Velger du klassiske språk, vil du finne svaret!

Studiet gir deg mulighet til å fordype deg i gresk eller latin. Du velger fordypningsspråk allerede i første semester. Gresk var fellesspråk i store deler av antikken og i det bysantinske riket til inn i middelalderen. Latin var romernes språk og forble dominerende som internasjonalt språk i Vest-Europa helt fram til 1700-tallet. Også i Norge finnes materiale på latin fra middelalderen og opp mot nyere tid.

Du vil først og fremst bli kjent med språkene i deres klassiske form: gresk fram til ca. 300 f.Kr., latin fram til ca. 200 e.Kr. Du vil være innom sjangere som f.eks. lyrikk og epos, men også historiske og filosofiske tekster.

I studiet vektlegges særlig den språklige forståelsen av tekstene. Oversettelse, lesning og grammatikk er derfor en vesentlig del av studiet. Du lærer om hvordan tekstene ble til og har blitt overlevert, og lærer å lese og tolke tekstene i lys av deres litterære og historisk-kulturelle bakgrunn.

Studiemiljø

På dette studiet blir du del av et eksklusivt og hardtarbeidende studiemiljø. På seksjon for gresk og latin er det kort avstand mellom våre faglige ansatte og deg som student. Du får god og tett oppfølging. Det er relativt få studenter på fagene. Derfor er det viktig for din og dine medstudenters læring at du engasjerer deg i undervisningen.

Du kan også delta på Klassisk seminar, hvor du får høre om pågående forskning og populærvitenskapelige temaer.

Studier i utlandet

Programmet gir gode muligheter for å reise på utveksling. Vi anbefaler at du tar deler av studiet ved de norske instituttene i Roma og Athen eller reiser ut med en av våre utvekslingsavtaler til f.eks. Tyskland, Storbritannia eller Italia.

Videre studier og jobb

Hvilken bransje du kan jobbe i etter fullført studium hos oss vil variere. De mest aktuelle alternativene for våre kandidater er undervisning, forskning, offentlig forvaltning og kulturliv. Etter fullført bachelorgrad kan du søke deg til masterstudium i gresk eller latin, avhengig av hvilket fag du har tatt fordypning i. De fleste av våre kandidater går videre til masterstudier.

Alle utdanninger innen