Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185459

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Kunnskaper i gammelgresk og latin er nøkkelen å forstå nåtiden. Antikken inspirerer både arkitektur, dikt, film, juss og politikk, og antikkens språk spiller en sentral rolle i våre moderne språk.

Fordyp deg i gresk eller latin

På studiet vil du fordype deg i gresk eller latin.

Gresk var fellesspråket i store deler av antikken og i det bysantinske riket til inn i middelalderen, og gresk påvirker fortsatt samfunnet og språket vårt den dag i dag. Lurer du kanskje på hva et diskotek og et apotek har til felles, eller hva grekerne tenkte om demokratiet? Dette, og mye mer, vil du finne svarene på hvis du velger gresk.

Latin var romernes språk og forble dominerende som internasjonalt språk i Vest-Europa helt fram til 1700-tallet. I Norge finnes materiale på latin fra middelalderen og opp mot nyere tid. Velger du latin, vil du forstå hva tilsynelatende helt forskjellige ord, som ‘motor’ og ‘møbel’, har til felles, og du blir bedre kjent med Romerrikets mange helter og skurker, som dukker opp i filmer og TV-serier den dag i dag.

Du vil først og fremst bli kjent med språkene i deres klassiske form: gresk fram til cirka 300 år før vår tidsregning og latin fram til cirka 200 år etter vår tidsregning. Du vil lese tekster i flere ulike sjangere, både prosa og poesi. Gjennom tekstene får du innsikt inn i kulturen og samfunnet som språkene befant seg i.

I studiet vektlegges særlig den språklige forståelsen av tekstene. Oversettelse, lesning og grammatikk er derfor en vesentlig del av studiet. Du lærer om hvordan tekstene ble til og har blitt overlevert, og lærer å lese og tolke tekstene i lys av deres litterære og historisk-kulturelle bakgrunn.

Bli en av våre engasjerte studenter

På dette studiet blir du del av et eksklusivt og hardtarbeidende studiemiljø. Vi har få, men engasjerte studenter. Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er gresk- og latinstudentenes forening. Fagutvalget samler studentene til ulike faglige og sosiale arrangementer gjennom studieåret.

På gresk og latin er det dessuten kort avstand mellom studenter og faglig ansatte, og du vil få god og tett oppfølging. De ansatte og studentene samarbeider også om faglig-sosiale arrangementer. For eksempel har studenter og ansatte i fellesskap satt opp en teaterforestilling på gammelgresk, med stor suksess!

Videre studier og jobb

En sentral ferdighet som du vil opparbeide deg gjennom studiet, er evnen til å tolke, analysere og bearbeide vanskelige tekster, og å skrive og formulere deg godt selv. Dette er nyttig i en lang rekke yrker. Mange arbeidsgivere trenger ansatte som kan lese mye, organisere det og deretter - på forståelig vis - forklare hva tekstene egentlig betyr.

Hvilken bransje du kan jobbe i etter fullført studium hos oss, vil variere ut fra hvilke emner du kombinerer fordypningen i gresk eller latin med. De mest aktuelle alternativene for studenter som tar en bachelorgrad i klassiske språk er

  • undervisning
  • offentlig forvaltning – som saksbehandler, rådgiver eller kommunikasjonsmedarbeider i en kommune eller en etat
  • kulturlivet – for eksempel som formidler på et museum eller bibliotek

Graden er også et godt utgangspunkt for videre fordypning og studier i mange fagområder på masternivå. Vi anbefaler at du søker deg til masterprogrammet i klassiske språk – de fleste av våre studenter går videre til masterstudier. Med en mastergrad får du enda flere muligheter på arbeidsmarkedet og som forsker.

Les mer om jobb og videre studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen