Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 58.50 (ordinær)
Studieplasser: 13
Søknadskode (SO): 185459

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Kunnskaper i gresk (gammelgresk) og latin er nøkkelen til å forstå antikkens tenkning og samfunn. Antikken har inspirert — og inspirerer fortsatt — arkitektur, diktning, film, juss og politikk. Arven fra latin og gresk spiller en sentral rolle i våre moderne språk. På dette studiet kan du studere antikkens språk og lese viktige tekster i originalversjon.

Alle utdanninger innen