Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Studietempo

Heltid

Om studiet

Liker du å forstå hvordan verden rundt oss er konstruert ned til de minste bestanddeler? Dette studiet gir deg mulighet til å fordype deg i et vidt spekter av problemstillinger. Du kan velge alt fra å lage nye stoffer og materialer, gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser til å modellere og simulere kjemiske prosesser og reaksjoner. Du kan jobbe eksperimentelt, numerisk eller med teoretiske problemer.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Analytisk kjemi
  • Biomolekyler og biomaterialer
  • Kjemididaktikk og formidling
  • Miljøkjemi og kjernekjemi
  • Organisk kjemi
  • Teoretisk og fysikalsk kjemi
  • Uorganisk kjemi og materialkjemi

Alle utdanninger innen