Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 54.90 (primær)
  • 58.80 (ordinær)
Studieplasser: 80
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185872

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. februar 2024.

Om studiet

Lurer du på hvorfor det er vanskelig å få til internasjonalt samarbeid eller hvordan uenighet kan utvikle seg til voldelige konflikt innad i land og mellom dem? Vil du vite mer om hva som er nytt med dagens globalisering og hva som er gammelt – og hvordan framvoksende økonomier som Kina og India setter stadig tydeligere preg på internasjonal politikk og folkerettslig utvikling? I så fall kan Internasjonale studier være noe for deg.

Innhold i studiet

Internasjonale studier er blant landets mest populære studier. Programmet er tverrfaglig med fire fagområder – historie, jus, samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Det første året får du en bred innføring i alle fire, deretter fordyper du deg i det fagområdet du er mest interessert i. Du får god innsikt i maktforhold mellom stater, internasjonalt samarbeid og betydningen av multinasjonale selskaper og globale sivilsamfunn, fra første verdenskrig til i dag. Tverrfagligheten gir utfordringer men også en særlig omfattende verktøykasse du kan bruke til å forstå og forklare finanskriser, klimaavtaler og maktpolitiske endringer i verden – og til å gi faglig begrunnede innspill til beslutningstakere eller den offentlige debatten.

Jobb og videre studier

Studiet gir et godt grunnlag for jobb eller videre studier i Norge og utlandet. Ut fra fordypningen din kan du søke opptak til masterprogrammer i historie, jus, samfunnsøkonomi og statsvitenskap, samt en rekke tverrfaglige så vel som mer spesialiserte masterprogrammer i inn- og utland. Kjennskapen du får til internasjonale forhold kan gi deg et bredt spekter av jobbmuligheter. Ut fra dine faglige interesser, valg av fordypning og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, kan du jobbe innenfor internasjonale organisasjoner, offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, forskning, eller i næringslivet. Tidligere studenter jobber f. eks. med klima- og bistandsspørsmål på den norske ambassaden i Mexico City, informasjonsarbeid i Atlanterhavskomiteen, eller konfliktforebygging for FN in Guinea-Bissau.

Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye faglige perspektiver, og er også nyttig i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i London, Hong Kong, Brüssel eller Washington? Gjennom UiOs, instituttets og programmets utvekslingsavtaler kan du ta deler av graden din i utlandet. Vi har avtaler med en rekke universiteter i alle verdensdeler, mange av dem på toppnivå.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Internasjonale studier har engasjerte studenter og et meget aktivt programutvalg som arrangerer faglunsjer, helgeturer, seminarer med kjente forelesere, quiz-kvelder og julebord. Programutvalget er også et viktig bindeledd mellom studentene og programledelsen. Hver vår arrangerer programutvalget en studietur til utlandet som er uhyre populær – de 80 plassene er vanligvis besatt et halvt minutt etter at de er lagt ut. Blant reisemålene de seneste årene er politisk omskiftelige land som Georgia, Ukraina, Kosovo og Tyrkia.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen