Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 55.00 (primær)
  • 58.20 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 185872

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Lurer du på hvorfor det er vanskelig å få til internasjonalt samarbeid eller hvordan uenighet kan utvikle seg til voldelige konflikt innad i land og mellom dem? Vil du vite mer om hva som er nytt med dagens globalisering og hva som er gammelt – og hvordan framvoksende økonomier som Kina og India setter stadig tydeligere preg på internasjonal politikk og folkerettslig utvikling? I så fall kan Internasjonale studier være noe for deg.

Alle utdanninger innen