Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 42.10 (ordinær)
Studieplasser: 155
Søknadskode (SO): 185481

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Våre bilder av fortiden er ofte i svart og hvitt: frihet mot slaveri, demokrati mot fascisme, fred mot krig, orden mot kaos. Ta en bachelor i historie og oppdag at fortiden var nyansert og fargerik.

Innhold i studiet

Fortellinger om fortiden blir brukt og misbrukt politisk. Historien kan være utgangspunktet for å forsvare og fordømme handlinger, argumentere for rett og galt, eller forklare hvorfor verden er som den er.

Historiestudiet vil gjøre deg i stand til å stille kritiske spørsmål til disse fortellingene og delta i diskusjoner om historien. Dette er kunnskap og ferdigheter som er avgjørende for å forklare fenomener i fortiden. Det kan være utbrudd av kriger og pandemier, årsaker til klimakrisen eller sosiale ulikheter og kulturelle fenomener.

Studiet vil ta deg gjennom historien, fra de første sivilisasjonene og demokratienes gjennombrudd, til industrialisering og klimaendringer. Allerede første semester vil du gjennomføre egne historiske undersøkelser og teste ut teoretiske og metodiske problemstillinger i praksis.

Som historiestudent har du stor frihet til å utforme studieløpet selv, og du får mulighet til å fordype deg i et vidt spekter av historiske temaer. Du vil også kunne velge emner fra andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, som du kan studere ved UiO eller på utveksling.

Studiemiljø

Oslo er en spennende by for historiestudenter. Du kommer til å studere en T-banetur unna Riksarkivet, hvor landets viktigste kildemateriale er lagret, og du kan benytte lesesalen og arkivet til det ærverdige Nasjonalbiblioteket.

Tar du bussen til Bygdøy, kan du besøke et stort antall museer, som Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Folkemuseet eller Oscarshall.

I tillegg til arkiver, biblioteker og museer, er flere av landets viktigste institusjoner for kultur, forskning og forvaltning plassert i hovedstaden. Kanskje Nobels fredssenter eller Fredsforskningsinstituttet (PRIO) blir en fremtidig arbeidsplass for deg?

Historikermiljøet ved UiO er det største i Norden og representerer fagets bredde. Som student vil du følge forelesninger, delta i seminarundervisning og motta veiledning fra internasjonalt anerkjente historikere. Du kommer til å diskutere, løse oppgaver og undersøke kilder sammen med andre engasjerte studenter og velge blant et mangfoldig studietilbud, som stadig er i utvikling.

Historiestudentene har sin egen forening og studenttidskrift, som du er velkommen til å delta i.

Historisk Studentforening

Historisk studentforening (HSF) er en sosialt og faglig forening. Oppgaven til foreningen er å ivareta studentenes interesser og fremme deres synspunkter overfor instituttet. I tillegg arrangerer HSF sosiale aktiviteter som faglige arrangementer, studieturer og fester. Følg Historisk Studentforening på Facebook.

Fortid

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge. Fortid utgir fire utgaver hvert år og arrangerer slippfester og debatter. Som historiestudent er du velkommen til å delta i redaksjonene, eller bidra med artikler og bokanmeldelser, på lik linje med fagpersoner. Følg Fortid på Facebook og les Nettutgaven av Fortid.

Studier i utlandet

Drømmer du om å studere ved et av verdens eldste universiteter og lære italiensk, undersøke sagalitteratur på Island, eller lese pensum ved samme bibliotek som Virginia Woolf?

Som historiestudent kan du dra på utveksling til flere av Europas prestisjetunge universiteter, som University of Padova, University of Iceland eller King’s College London.

Studieopphold i utlandet vil gi deg bredere perspektiver, språktrening og faglig påfyll. Dette er erfaringer som vil komme godt med i videre studier og i arbeidslivet. Ta en titt på utvekslingsavtalene til instituttet.

Videre studier og jobb

Arbeidsmarkedet trenger historikere. Som historiker blir du trent i å skape gode fortellinger, tolke informasjon på nye måter og sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter. Dette er ferdigheter som er nyttig i mange bransjer.

Kanskje du har et stort engasjement for afrikansk historie og drømmer om å jobbe for utenriksdepartementet som diplomat? Eller så kan din erfaring med å skape gode fortellinger og gjøre grundig research være nyttig for filmbransjen.

Historikere er godt kvalifisert til å jobbe med undervisning, og kompetanse som formidler er også ettertraktet på museer, i arkiver og forlag.

Din utdannelse som historiker kan gjøre deg egnet som konsulent, kommunikasjonsrådgiver eller journalist. Grundigheten som kreves for å gjennomføre kildearbeid er viktig i administrative stillinger, som organisasjonsarbeid og offentlig forvaltning.

Med en bachelorgrad i historie kan du ta en master i historie, eller søke deg til et tverrfaglig masterprogram i Norge eller utenlandet. Kanskje dette blir din vei mot et doktorgradsstipend og en forskerkarriere?

Avhengig av fordypning og støttefag, kan du søke deg til masterprogrammer i

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen