Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. mars 2024.

Om studiet

Drømmer du om å lede utviklingen av nye produkter og tjenester i store selskaper eller om å starte din egen bedrift? Dette studiet gir deg kunnskapen som trengs, praktisk erfaring med begge deler og er laget spesielt for deg med en teknisk-naturvitenskapelig bakgrunn.

Innhold i studiet

Entreprenørskap og innovasjonsledelse handler om å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester som løser utfordrende problemer. I dette studiet får du kunnskap og praktisk erfaring som gjør at du kan lede slike prosesser fra start til slutt – enten i et etablert selskap eller i en oppstartsbedrift.

Fra før av har du dybdekunnskap innen teknologi, realfag eller medisin. I dette studiet får du i tillegg en breddekunnskap innen bedriftsutvikling, ledelse, innovasjon, markedsføring og økonomi. Studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av fagområder.

Studiet passer for deg som

  • ønsker å lede innovasjonsprosjekter i en bedrift – du lærer om bedriftsutvikling og hvordan du evaluerer alternative muligheter samt planlegger og gjennomfører innovasjonsprosjekter som bringer produkter eller tjenester til markedet.
  • drømmer om å starte din egen bedrift – du lærer deg hvordan du identifiserer nye ideer og muligheter og hvordan du etablerer og utvikler en konkurransedyktig og lønnsom bedrift.

Praksis er en stor del av studiet

Som en del av et studentteam får du prøvd deg på å utvikle et oppstartsprosjekt fra bunnen av, i tillegg til at du får jobbe med et innovasjonsprosjekt for en stor bedrift. Du får mye erfaring med teamarbeid, som gir deg muligheten til å utvikle de ferdighetene som trengs for å lede team og å samarbeide godt.

For deg med matematisk eller naturvitenskapelig bakgrunn

Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjonsledelse er laget spesielt for deg med bachelorgrad innen matematikk, naturvitenskap, teknologi eller medisinsk vitenskap. Det vil si at om du har en bachelor innen økonomifag eller entreprenørskap fra før, vil ikke dette alene kvalifisere til opptak. Det er heller ikke forventet at du har tatt emner innen økonomi eller entreprenørskap tidligere.

Kanskje er du en programmerer som ønsker å lære hvordan du utvikler og kommersialiserer et komplett produkt. Kanskje er du en molekylærbiolog som ikke hører hjemme på et laboratorium, eller en maskiningeniør som vil lære mer om prosjektledelse. Alle disse er eksempler på studenter vi har hatt.

Studiemiljø

Masterprogrammet går på engelsk og tar imot studenter fra hele verden. Du blir en del av et internasjonalt, engasjerende, utfordrende og relativt lite studiemiljø med likesinnede studenter.

Du vil studere i UiOs moderne lokaler rett ved siden av Forskningsparken, hvor du finner et spennende økosystem av gründervirksomhet og innovasjon. Her er flere inkubatorer, cluster-organisasjoner og innovative selskaper. I andre semester, når du jobber med å utvikle et eget prosjekt i StartupLab, er du fullt integrert i dette miljøet.

UiO tilbyr også en rekke studentorganisasjoner du kan ta del i. Du kan for eksempel være med Insj UiO som veileder for studentdrevne start-ups.

Jobb og videre studier

Du kombinerer din bakgrunn som naturviter, matematiker eller ingeniør med ferdigheter innen bedriftsutvikling. Denne kombinasjonen er svært relevant for både etablerte virksomheter og oppstartsbedrifter. Studieprogrammet åpner for flere karriereveier:

  • Du kan jobbe i et etablert selskap som forretningsutvikler, konsulent eller prosjektleder innenfor ulike sektorer, som for eksempel IKT-tjenester, bioteknologi, legemidler og energi.
  • Du kan starte din egen bedrift eller bli med i en oppstartsbedrift.

Studenter som planlegger å fortsette i akademia kan ta en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap. Les mer om jobb og videre studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen