Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.50 (primær)
  • 53.70 (ordinær)
Studieplasser: 108
Søknadskode (SO): 185170

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Engelsk er det mest benyttede språket i internasjonale sammenhenger, innen så vel vitenskap, handel og bistandsarbeid som utdanning, reiseliv, kulturliv og politikk.

Gjennom årsenheten i engelsk får du innsikt i språk, litteratur og samfunn i den engelsktalende verden. Du studerer uttale og språkstruktur. Du studerer britisk og amerikansk litteratur, kultur og samfunnsforhold. Slik forbedrer du dine språkferdigheter og tilegner deg en generell tekstkompetanse.

Årsenheten er et alternativ for deg som ikke har til hensikt å ta en hel bachelorgrad, for eksempel fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner på et bestemt område. Fullført årsenhet (60 studiepoeng) kan bygges inn i andre studieprogrammer og dekker fagkrav for opptak til PPU.

Studiemiljø

Som student på engelsk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! For mer informasjon se Livet rundt studiene.

Studentforeningene sørger for at det er mye som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta på den årlige revyen eller studentballet? På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter som Filologen eller Lasso.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å legge lengre studier i utlandet inn i denne årsenheten.

Det tilbys et to ukers kurs og semesteropphold ved Det norske studiesenteret i York som du kan delta på i ditt første studieår. Turen til York er som regel i mars. For mer informasjon se Studietur til York.

Jobb og videre studier

Årsenheten kan sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring være nyttig i mange forskjellige typer jobber hvor gode engelskkunnskaper er nødvendige. Den gir også sammen med PPU eller grunnskolelærerutdanning grunnlag for undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.

Årsenheten kan innpasses i en bachelorgrad, som du deretter kan søke opptak til masterstudiet med. Les mer om bachelorgraden og emnegrupper.

Alle utdanninger innen