Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185856

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

31. mars 2023.

Om studiet

Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. I dette studieprogrammet får du innsikt i teknologi og innovasjon, fra medisinsk teknologi til utstyr som kan oppdage stråling fra verdensrommet.

Kort om studieprogrammet

Studiet handler om hvordan elektronikk og datateknologi virker helt fra bunnen av. Du lærer om hvordan en sensor oppdager det den måler, hvordan maskiner kan styres og om fremtidige teknologiske løsninger. Samtidig får du utforske hvordan fysikk ligger til grunn for teknologi og datamaskiner.

Studiet legger vekt på de nyttige fagene informatikk, matematikk og fysikk, som lærer deg analyse. Du lærer deg et matematisk språk til å beskrive naturvitenskapelige fenomener og teknologi. Teoretisk forståelse kobles tett med praktiske anvendelser gjennom laboratoriearbeid hvor du får bygge egne elektroniske systemer.

Du begynner med et teoretisk grunnlag i fysikk, informatikk og matematikk, og deretter kommer du i gang med blant annet prosjektbasert læring om elektronikk. Hos oss møter du levende forskningsmiljøer som er i det internasjonale toppsjiktet, så du alltid får oppdatert kunnskap i undervisningen.

Teknologi er overalt

Elektronikk har blitt ett av våre beste hjelpemidler, siden det er så fleksibelt og byr på så mange muligheter. Elektronikk og informatikk er i dag grunnsteiner i kommunikasjon, logistikk, naturovervåkning, medisinsk avbildning, forskning og underholdning.

Elektronikk og informatikk vil være viktig for å møte fremtidens utfordringer på en god måte, for vi må bruke de riktige måleverktøyene for å forstå naturen og hvordan ting endrer seg. I tillegg bruker vi elektronikk til mye morsomt, som Virtual Reality. Studenter fra dette studiet har også samarbeidet med NASA om å bygge en satellitt fra bunnen av.

Gjennom dette studiet utdanner du deg i en retning som er nyttig for teknologi- og sikkerhetsbedrifter, innen medisin, for forskere, naturforvaltere, romteknologer og i kommunikasjonsbransjen for å nevne noen eksempler.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studenter og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, som er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt læringsmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går. Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du alltid kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Du kan bli medlem i Studentenes Elektronikkforening, som er studentforeningen ved programmet. De arrangerer bedriftspresentasjoner og faglig-sosiale sammenkomster.

Studenter ved programmet har startet i 2020 studentforeningen Portal Space, en forening som har satt seg fore å bygge Norges første rakett drevet av flytende drivstoff.

Les mer om foreninger og aktiviteter du kan bli med på.

Studier i utlandet

Du kan reise til utlandet i 5. eller 6. semester, og universitetet har eksisterende utvekslingsavtaler for dette fagområdet i USA, Frankrike, Tyskland og Nederland. Det er også mulig å reise til andre land.

Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Vi anbefaler deg å fortsette med en toårig mastergrad innenfor samme faglige område etter bachelorprogrammet.

Masterprogrammet tilbyr studieretningene:

Arbeidsmuligheter fins i mange ulike bransjer og yrker, for eksempel innenfor teknologiske bedrifter innen mange områder, som innenfor telekommunikasjon, miljøovervåkning, automasjon, mikroelektronikk og medisin.

Du kan også jobbe med undervisning, forskning og utvikling i både privat- og statlig virksomhet, salg og markedsføring av teknologi, eller datasystemdrift og programutvikling innen industri og offentlig forvaltning.

Les mer om videre studier og jobb.

Alle utdanninger innen