Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

Digitaliseringsprosesser i helsesektoren stiller store krav til forståelse av både IKT og hvordan helsetjenester tilbys og organiseres. Hvis du har bakgrunn i informatikk eller helsefag, gir dette programmet deg den tverrfaglige forståelsen som kreves.

Innhold i studiet

Hver eneste dag genereres enorme mengder helsedata om både enkeltindivider og hele befolkningen. Hvordan sørger man for at disse dataene samles inn, integreres, kvalitetssikres og når frem til de som skal ta kliniske, administrative eller strategiske beslutninger? Økende bruk av IT og innføring av større og mer komplekse informasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren krever stor kompetanse innenfor problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom informatikk og helsefag.

Masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren gir deg kompetanse i å utvikle IT-løsninger, og lærer deg strategier og prosesser for innføring og bruk av informasjonssystemer i helsesektoren. Gjennom tverrfaglig samarbeid møter du ulike perspektiver, muligheter og utfordringer. Studieprogrammet tar for seg brede spørsmål knyttet til digitalisering av helsesektoren på tvers av praksiser, nivåer og helseorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Studieprogrammet er for helsepersonell og informatikere. For en informatiker er det viktig å ha kunnskaper om kompleksiteten og de mange ulike informasjonsbehovene i helsesektoren. For helsepersonell er det viktig å ha en forståelse for informatikk for å kunne forstå potensialet for organisatorisk endring som digitaliseringsprosesser muliggjør. Studenter fra begge fagområder trenger en tverrfaglig tilnærming for å kunne bidra til å utvikle gode løsninger for å forbedre leveransen av helsetjenester til pasienter og befolkningen som helhet.

Programmet tilbyr to studieretninger, helse og informatikk. Les mer om hver studieretning:

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august, ønsker vi deg velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Du får anledning til å bli bedre kjent med medstudenter både faglig og sosialt, og du får informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og valg av masteroppgave.

Du kan også engasjere deg i en av over 200 studentforeninger ved universitetet.

Videre jobb og studier

Gjennom dette masterstudiet får du stor faglig kompetanse innen et svært ettertraktet fagområde. For å få helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester er det et økende behov for arbeidstakere som kan være med på å lage og sikre gode digitale løsninger. Informatikere med helsefaglig kompetanse og helsepersonell med IT-kunnskap trengs for å lykkes med digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren.

Les mer om jobb og videre studier

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Informatikk
  • Helse

Alle utdanninger innen