Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

20. desember 2023.

Om studiet

Sammenliknende politikk er det systematiske studiet av politiske system, politiske institusjoner, og politisk atferd, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom å sammenlikne, lærer du å forstå og forklare hvordan politikk varierer innenfor land, på tvers av land, og over tid.  

Sammenliknende politikk er et statsvitenskapelig fag. Som statsviter har du en unik kompetanse til å gjennomføre politiske analyser som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Masterprogrammet i sammenliknende politikk legger sterk vekt på kunnskap i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Som en del av studieløpet får du opplæring i programmering og koding med statistikkprogrammet R.  

Masterprogrammet har i overkant av 30 plasser, noe som gir gode muligheter for et meget sosialt studiemiljø med engasjerte studenter. Masterprogrammet har et aktivt masterutvalg, og mange gode utvekslingsavtaler. En mastergrad i sammenliknende politikk gir deg et sterkt kompetansegrunnlag som kvalifiserer deg for mange ulike jobber.  

Studiemiljø 

På masterstudiet i sammenliknende politikk blir du en del av et godt studentmiljø med et aktivt masterutvalg. Med ca. 30 studenter som tas opp hvert år, blir du raskt kjent med dine medstudenter og en del av det gode studiemiljøet. Du får også tett oppfølging av faglærerne gjennom seminarundervisningen og veiledning til masteroppgaven. 

Våre masterstudenter får tilgang til arbeidsplass på egen lesesal, og den nye studentkaféen Diskuterbar, der du kan ha sosiale eller faglige møter med dine medstudenter. Instituttet har også opprettet en kodeklubb der studentene kan få hjelp med koding R. Kodeklubben er en lærerik og hyggelig faglig-sosial møteplass som lar deg treffe andre studenter på alle nivå. Sampol-studentene har også muligheten til å delta i planleggingen og gjennomføringen av Sampol-konferansen, som har vært gående siden 1985. Gjennom konferanseplanlegging vil du knytte forbindelser med medstudenter, fagpersoner og aktører i arbeidslivet, samtidig som du får praktisk erfaring med organisering og prosjektledelse. 

Videre studier

Med master er du kvalifisert til å gå videre og ta en doktorgrad (ph.d.)

Karrieremuligheter

Som statsviter vil du ha mange muligheter på arbeidsmarkedet. Våre kandidater er kjent for å ha gode metodekunnskapar, noe som arbeidsgivere etterspør i økende grad. En master i sammenliknende politikk gir deg et sterkt kompetansegrunnlag som kvalifiserer deg for mange ulike jobber. Les mer om hva våre tidligere studenter jobber med

Utveksling

Du kan dra på utveksling som en del av masterprogrammet i andre semester. Instituttet hjelper deg med å finne utdanningstilbud hos våre samarbeidspartnere som passer til dine faglige interesser og planer.  

Masterprogrammet har mange gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden, inkludert University of North Carolina, Chapel Hill, som er et av de beste universitetene i USA. Instituttet har en utvekslingsavtale med dette universitetet som sikrer studentene ekstra økonomisk støtte for å muliggjøre utvekslingsopphold. På masterstudiene har du også anledning til å reise på feltarbeid i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. 

Kvalifikasjon/tittel

Master i sammenliknende politikk

Alle utdanninger innen