Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Digital kultur set fokus på sosiale, kulturelle og estetiske aspekt ved informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og på samspelet mellom kultur, samfunn og teknologi.

Masterprogrammet i Digital kultur har som mål å gje studentane ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar innan humanistiske perspektiv på digital kultur. Mastergradsstudiet i Digital kultur inneheld fleire hovudretningar, som alle kan kombinera teoretiske, metodiske, estetiske og teknologiutviklande perspektiv. Faget føreset både praktisk dugleik og analytiske og kreative evner innan område som elektronisk litteratur, spillteori, sosiale medium og digital medieestetikk. Faget føreset òg evne til å reflektere over teknologi, estetiske uttrykk, artefaktar, menneske, samfunn og kultur i samanheng.

Kvalifikasjon/tittel

Master i digital kultur

Alle utdanninger innen