Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

MEROD

Poenggrenser 2021

  • 59.00 (primær)
  • 66.40 (ordinær)

Studieplasser

48

Søknadskode (SO)

184742

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Mål

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi er et profesjonsstudium som fører frem til universitetsgraden Master i odontologi. Studiet skal frembringe bredt kompetente allmennpraktiserende tannleger som skal kunne ta ansvar for oral helse i et helhetsperspektiv. Samtidig skal det gi kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering og forskerutdanning.

Studiet skal sikre samfunnet kandidater som besitter de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som trengs for forsvarlig utøvelse av tannlegeyrket. Undervisningen er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset samfunnets og befolkningens behov for å forebygge og behandle orale sykdommer og tilstander.

Studiet gir grunnlag for videre oppdatering, læring og utdanning i yrkesutøvelsen ved at studentene får kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser som er aktuelle for faget.

Innhold

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi inneholder biologiske basalfag (1. og 2. studieår), parakliniske fag (2.-5. studieår) og kliniske fag (3.-5. studieår). Studiet danner et godt utgangspunkt for å starte en yrkeskarriere som allmennpraktiserende tannlege, forsker eller som spesialist i et klinisk fag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i odontologi

Alle utdanninger innen