Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

184890

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Tyskstudiet skal øve studentane i praktisk språkdugleik (skriftleg og munnleg) og gi dei innsikt i tysk språk og dei tyskspråklege landa sin litteratur, kultur og samfunnstilhøve.

Emna på 200-nivå skil seg frå emna på 100-nivå primært ved at dei skal gi fordjuping i utvalte emne.

Eit utvekslingsopphald på eit semester ved eit tyskspråkleg universitet er ein integrert del av studiet. Denne utvekslinga går normalt føre seg i det femte (og eventuelt sjette) semesteret.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i tysk