Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

184692

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorprogrammet i teatervitskap gir ei grunnleggande og brei akademisk innføring i historisk og teoretisk forståing av teater og anna performativ kunst. Teatervitskap sett studentane i stand til å forstå og analysere teater frå nåtid og fortid. Studiet omfattar emne om teaterhistorie, skodespelarkunst, dramaturgi, regikunst, estetisk teori, framsyningsanalyse og teaterkritikk. Studiet inneheld òg praksiselement som gir studentane kunnskapar og kompetanse om utøvande teater. Gjennom studiet lærer studentane å forstå og analysere teateret sine ulike element, korleis dei er samansett og samverkar i ei teaterframsyning og fungerer i møtet med publikum Den samfunnsmessige samanhengen som teaterframsyninga er ein del av er òg viktig for teaterforståinga. Teaterframsyningar og teaterpraksisar blir gjennom studiet kontekstualisert i høve til samfunn og kultur i nåtid og fortid. Studiet gir ein grunnleggjande forståing av tverrfaglege samanhengar mellom teater og andre kunst- og kulturuttrykk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teatervitenskap

Alle utdanninger innen