Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 42.90 (primær)
  • 43.10 (ordinær)
Studieplasser: 105
Søknadskode (SO): 184878

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

20. desember 2023.

Om studiet

Sammenliknende politikk er det systematiske studiet av politiske system, politiske institusjoner og politisk atferd, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom å sammenlikne, lærer du å forstå og forklare hvordan politikk varierer innenfor land, på tvers av land, og over tid.  

Sammenliknende politikk er et statsvitenskapelig fag. Som statsviter har du en unik kompetanse til å gjennomføre politiske analyser som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk legger sterk vekt på kunnskap i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Som en del av studieløpet, får du opplæring i programmering og koding med statistikkprogrammet R. Gjennom studieløpet får du muligheten til å studere og anvende dine analytiske evner på temaer som demokrati og demokratisering, politiske ideologier, regional integrasjon, populisme, politisk økonomi og offentlig politikk. 

Som bachelorstudent blir du en del av et godt studentmiljø med et aktivt fagutvalg som jobber for studentenes beste. Studiet har en sterk kultur for utveksling og et unikt tilbud om arbeidslivspraksis i en bedrift som del av studieløpet. Studentene på sampol er kjent for å være aktive og engasjert i studentlivet og studentorganisasjoner.  

Praksis i en bedrift 

Sammenliknende politikk har et unikt tilbud om arbeidslivspraksis i en bedrift som en del av studieløpet ditt.  

Et praksisopphold gir deg en rekke fordeler. Praksis vil gi deg arbeidserfaring og nettverk, og en mulighet til å anvende de faglige ferdighetene du har opparbeidet gjennom studiene i bedriften. 

Praksisoppholdet åpner dørene for karrieremuligheter og gir relevant arbeidserfaring. Noen av våre samarbeidspartnere inkluderer FN-sambandet, Vest-Norges Brusselkontor, Bergen Kommune, og Bergen Næringsråd.  

Studiemiljø 

Som bachelorstudent blir du en del av et godt og engasjerende studentmiljø. Studiet har et aktivt fagutvalg som sikrer godt samhold mellom studentene, og jobber tett med instituttet for å sikre et godt læringsmiljø. Fagutvalget arrangerer en rekke studentaktiviteter som faglunsjer, fagkritisk dag og fagfester. Fagutvalget organiserer også en årlig studietur i andre semester på bachelorprogrammet, som oftest til en større by i Europa. 

På bachelorstudiene får du tilgang til lesesalsplass på Ulrike Pihls hus, og den nye studentkaféen Diskuterbar, der du kan ha sosiale eller faglige møter med dine medstudenter. På Diskuterbar driver instituttet en kodeklubb der studentene kan få hjelp med koding i programmet R, en sosial og kjekk måte å lære arbeidslivsrelevant kunnskap på.  Les om hvordan det er å være student på Institutt for sammenliknende politikk.  

Videre studier

Med en bachelorgrad i sammenliknende politikk kan du søke videre til disse masterprogrammene: 

Karrieremuligheter

En bachelorgrad i sammenliknende politikk gir deg et sterkt kompetansegrunnlag som kvalifiserer deg for mange ulike jobber i Norge og utlandet.  Våre kandidater er kjent for å ha gode metodekunnskaper, noe som arbeidsgivere etterspør i økende grad. Les mer om hva våre tidligere studenter jobber med

Utveksling

På bachelorprogrammet i sammenliknende politikk er det svært gode muligheter til å reise på utveksling, Utveksling gir deg nye perspektiv, muligheten til å lære nye språk og internasjonal erfaring som verdsettes av mange arbeidsgivere. Studentene på bachelorprogrammet er blant dem som reiser mest på utveksling på hele UiB, og instituttet har gode utvekslingsavtaler med mange universiteter i store deler av verden, inkludert en egen stipendavtale med University of North Carolina, Chapel Hill, som er et av de beste universitetene i USA.  Se alle anbefalte utvekslingsavtaler.  

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sammenliknende politikk

Alle utdanninger innen