Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2021

  • 45.00 (primær)
  • 52.10 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

184940

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

På Bachelorprogrammet i informatikk: datasikkerheit studerar kandidatane metodar for å utvikle, implementere og analysere IT-basert infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og retta angrep. Formålet med studieprogrammet er å gje kandidatane teoretisk forståing og praktiske ferdigheiter til å utvikle og ivareta robuste IKT-system. Metodar og tilnærming er realfagleg, og gjev og krev ei forståing for forskingsresultat innan informatikk og matematikk. Ferdigutdanna kandidatar har teknologisk kompetanse i datatryggleik som dannar eit godt grunnlag for vidare spesialisering.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap