Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2022:
  • 46.90 (primær)
  • 53.50 (ordinær)
Studieplasser: 43
Søknadskode (SO): 184940

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

På Bachelorprogrammet i informatikk: datasikkerheit studerar kandidatane metodar for å utvikle, implementere og analysere IT-basert infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og retta angrep. Formålet med studieprogrammet er å gje kandidatane teoretisk forståing og praktiske ferdigheiter til å utvikle og ivareta robuste IKT-system. Metodar og tilnærming er realfagleg, og gjev og krev ei forståing for forskingsresultat innan informatikk og matematikk. Ferdigutdanna kandidatar har teknologisk kompetanse i datatryggleik som dannar eit godt grunnlag for vidare spesialisering.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap