Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2021

  • 45.00 (primær)
  • 55.60 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

184395

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bioinformatikk er uunnverleg i moderne biologi og dermed i forståinga av liv og utviklinga av helse og sjukdom. Bioinformatikk er dermed av særleg nytte for samfunnet. Målet med dette programmet er å undervise studentane i dei grunnleggjande emna som er naudsynte for å kunne utvikle nye bioinformatikk metodar for problemstillingar i biologi, og til å legge eit grunnlag for vidare studiar i bioinformatikk på masternivå.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap