Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Geofysikk
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 47.50 (primær)
  • 50.10 (ordinær)
Studieplasser: 12
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184915
Geologi
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 45.20 (primær)
  • 45.30 (ordinær)
Studieplasser: 38
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184859

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen