Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Geofysikk
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2022:
  • 49.00 (primær)
  • 48.20 (ordinær)
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 184915
Geologi
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 54
Søknadskode (SO): 184859

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen