Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 45.00 (primær)
  • 41.50 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

184915

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 44.00 (primær)
  • 43.10 (ordinær)

Studieplasser

59

Søknadskode (SO)

184859

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorprogrammet i Geovitskap tek føre seg jorda si samansetning og utvikling, og vert undervist ved Institutt for Geovitskap. Bachelorprogrammet gjev ei brei innføring i å forstå korleis jorda har endra seg gjennom tid og rom på global, regional og lokal skala. Konsekvensar ulike geologiske prosessane har for miljø og klima, samt danning og utvinning av energiressursar og mineralar er og viktige tema i bachelorprogrammet.

Programmet har to studieretningar; geologi og geofysikk. Desse er nær slekta, og geologar og geofysikarar arbeider med dei same temaa. Bachelorprogrammet kombinerer ei brei teoretisk plattform med praktisk arbeid. gjennom felt og ekskursjonar, modellering samt eksperimentelle og metodiske øvingar/studiar?.

Innan det som i skulen vert definert som geofag tilbyr UiB og eit bachelorprogram i Klima, atmosfære- og havfysikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen