Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 62
Søknadskode (SO): 184887

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

3. januar 2024.

Om studiet

Engelsk er antageligvis det mest utbredte språket noensinne. Når vi treffer noe med et annet morsmål, kommuniserer vi oftest på engelsk, uansett hva det handler om: Alt fra internasjonal politikk og diplomati til forsking og kultur. Ønsker du etterspurt kompetanse og større forståelse av engelsk språk, litteratur og kultur? Da bør du velge engelskstudium!

På bachelorstudiet vil du få en innføring i engelsk språkvitenskap, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklige og kulturelle mangfoldet i den engelskspråklige verden fra middelalderen til i dag. Du studerer engelsk grammatikk og uttale og får en innføring i ulike regionale og sosiale varianter av språket. 

Gjennom tolking av ulike tekster, får du kunnskap om sammenhengen mellom litteratur og samfunnsforhold i USA, Storbritannia og andre engelskspråklige land. 

Vi diskuterer spørsmål som:   

  • Hvordan fungerer det engelske språket?   
  • Hvilken type endringer skjer i det engelske språket i dag?     
  • Hvordan kan vi forstå kultur og historie gjennom litteraturen, og omvendt?   


Med denne utdanningen får du:   

  • kunnskap om engelsk lingvistikk og engelskspråklig litteratur og kultur   
  • en vitskaplig tilnærming til språket, litteraturen og kulturer   
  • utvikle selvstendig, kritisk tenking på engelsk 
  • lære å analysere og argumentere for egne synspunkt  
  • fordype deg i et tema du er interessert i  

Studiehverdag

I løpet av en typisk uke vil du ha rundt 10 timer undervisning, i form av  forelesninger og seminargrupper. I tillegg vil du lese litteratur og arbeide sammen med medstudentene dine. I det andre semesteret kan du dra på studietur til Det norske studiesenteret i York, og få en smakebit på hvordan det er å studere ved et engelsk universitet.  

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisningen på Nygårdshøyden, midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafeer og student-bar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering i studietiden din - det gir deg mange erfaringer og venner for livet.    

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i engelsk

Alle utdanninger innen