Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 184472

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

3. januar 2024.

Om studiet

Er du interessert i forholdet mellom digital teknologi og kultur? På dette studiet får du kunnskap om elektronisk litteratur, dataspill og digital kunst. Du lærer både grunnleggende og avansert webdesign og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangere, både visuelt og tekstlig.

De fleste teknologiutdanninger gjør deg til en utviklar. Med en utdanning i digital kultur blir du en som forstår hva teknologien betyr. Du lærer å reflektere over og formidle teknologi, både til utviklere og andre utan teknologikompetanse.   

Du vil kunne nok om kulturelle, estetiske og etiske aspekt ved teknologien til at du kan vurdere hvordan teknologier bør brukest, og til at du kan delta i idéutvikling av nye digitale verktøy og plattformer. Alle vil lage nye ting, men hva er den rette tingen å lage? Hvor skal vi bruke teknologi, og hvor skal vi ikke bruke den? 

Studiehverdag

En typisk uke på dette studiet har 12-14 timer med forelesinger, seminar, laboratorium og praktiske øvelser, i tillegg til selvstudium. Undervisningen og litteraturen er på norsk og engelsk. På studiet får du arbeide kreativt, teoretisk og praktisk. Eksamen kan være å lage en nettside, et kreativt, digitalt litterært prosjekt eller gjøre forskingsarbeid. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisningen på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafeer og studentbar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering i studietiden din - det gir deg mange erfaringerr og venner for livet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital kultur

Alle utdanninger innen