Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

6. mars 2024.

Om studiet

Som student ved Institutt for design får du solid basiskunnskap som designer og innsikt i hvordan god design kan dekke vesentlige behov hos enkeltmennesker og i samfunnet som helhet. Designfaget ved UiB legger stor vekt på å sprenge grenser og tenke utradisjonelt.

Bachelorutdannelse i Design er delt i to studieretninger: 

  • Visuell Kommunikasjon
  • Møbeldesign og Romdesign/ Interiørarkitektur 

Visuell kommunikasjon

Det sentrale i visuell kommunikasjon er det å gjøre idéer synlige og forståelige for mottakere. Som designer skal du kommunisere budskaper og skape opplevelser og produkter som fremkaller reaksjoner og stimulerer til refleksjon og dialog.

Hos oss får du stor frihet til å definere din rolle som utøvende designer. Faget visuell kommunikasjon rommer et nærmest ubegrenset utrykksrepertoar. Du lærer du alt fra skriftdesign til visuell identitet, redaksjonell design, illustrasjon, karakterutvikling, tegning, motion graphic og interaksjonsdesign. Studiet gir deg grunnleggende designkompetanse og innføring i form og farge, romforståelse og estetikk. 

Når du har kommet inn på studieretning for visuell kommunikasjon har du anledning til å fordype deg ytterligere i en eller flere valgemner, som for eksempel grafisk design, illustrasjon, interaksjonsdesign, diskursiv design, sosial design, teknologi og materialitet - men du kan også dyrke kombinasjonen av flere.

Møt designer Kim Andrè Fladen som jobber for Haltenbanken i Bergen.

Les mer om Visuell kommunikasjon ved Institutt for design →

Studieplan for Bachelorprogram i Design ved Institutt for design →

 

Møbeldesign og romdesign/interiørarkitektur

Romdesign og interiørarkitektur handler om å skape rom som både tar hensyn til funksjon og opplevelse. Som student ved Institutt for design skal du lære å utvikle gode og bærekraftige løsninger basert på en grundig forståelse av brukernes behov i ulike situasjoner. 

På instituttet undersøker vi spesielt hvordan møbler og objekter fungerer for brukerne i de rom og situasjoner de er tiltenkt. Foruten møbler kan du som student arbeide med lamper, rekkverk, disker og andre redskaper og objekter vi omgir oss med. Masseproduksjon og konsum er en av de store miljøtruslene i vårt moderne samfunn. Du vil derfor bli utfordret til kritisk refleksjon rundt valg av materialer og produksjonsmetoder i utarbeidelsen av møbler og objekter.

I løpet av studiet opparbeider du deg kunnskap om form, funksjon, arkitektur, farger, belysning, materialer, akustikk, ergonomi, konstruksjon og universell utforming, i tillegg til å lære om metoder, prosesser og kommunikasjon.

Du jobber i fullskala og med modeller på verksteder, du utforsker materialer og tester teknikker, eller arbeider med skisser og tegninger, fysisk og digitalt. Utover i studiet øker fokuset på mennesker, omgivelser og samfunn. 

I siste semester kan du spesialisere deg i enten møbeldesign eller romdesign/ interiørarkitektur.

Møt interiørarkitekt Lena Mari S. Kolås som jobber for Helse Bergen

Lena Mari S. Kolås: Interiørarkitekt, Helse Bergen from KMDBergen on Vimeo.

 

Les mer om møbeldesign eller romdesign/interiørarkitektur ved Institutt for design →

Studieplan for møbeldesign, romdesign og interiørarkitektur→

Våre visjoner er knyttet til miljø, demokrati og etikk, og uttrykkes gjennom tre grunnleggende kjerneverdier. 

  • Bærekraftig utvikling og forståelse for globale relasjoner. 
  • Menneske- og miljøvennlige strukturer og materialer.
  • Humanistisk og etisk kommunikasjon.

Undervisningsopplegg

I løpet av et semester jobber du med prosjekter i perioder fra en uke til flere måneder. Læringen skjer gjennom eksperimentering og diskusjoner. Mye teoretisk kunnskap utvikles gjennom det praksisnære arbeidet på verkstedene, fulgt opp med undervisning og relevant teori. Du følger foredrag og workshoper, gjerne med internasjonale gjesteforelesere som er pionèrer på sine områder. Sammen med andre studenter kan du også reise på feltarbeid og institusjonsbesøk. 

Opptaksinformasjon

Opptak til bachelorprogrammet i design er basert på oppnådd generell studiekompetanse (GSK) samt en helhetlig vurdering av dokumentasjon av designfaglig arbeid (portfolio) og intervju.

Her ser vi etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både deg selv og faget. I 1.runde vurderes søkerne ut fra innsendt søknad, besvarelse av hjemmeoppgaven og dokumentasjon på relevant designfaglig arbeid (portfolio). Søkere som blir funnet kvalifisert etter 1.runde kalles inn til intervju og videre opptaksprøver i 2.runde.

Søkere til Bachelorprogram i design med skolegang fra andre land enn Norge må i tillegg til å oppfylle krav til videregående/gymnasial skolegang også beherske et nordisk språk for å være kvalifisert for opptak.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finner du her.

Videre studier

Studiet varer i tre år, og kan videreføres med et masterstudium på to år. 

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du kunne søke jobb som: Grafisk designer, Illustratør, Interaksjonsdesigner, Møbeldesigner, Interiørarkitekt. 

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet i fjerde semester. KMD og Institutt for design har inngått utvekslingsavtaler med mange interessante studiesteder. Oversikt over alle utvekslingsavtalene finner du her.

Informasjon om utveksling

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i design

Alle utdanninger innen