Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

13

Søknadskode (SO)

184911

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet skal gje ei allsidig orientering om dei spørsmåla som reiser seg når personar med andre morsmål skal lære seg norsk språk. Faget er i første rekkje tenkt for studentar som planlegg å undervise i norsk som andrespråk for elevar frå språklege minoritetar. Det høver òg som etterutdanning for lærarar som ønskjer å utvide kunnskapane sine om språk, språklæring og språkundervisning.

Studiet er eittårig. Det er samansett av seks obligatoriske emne:

NOSPAN101 Moderne norsk (15 studiepoeng)

NORAN104 Andrespråkslæring og -undervisning (15 studiepoeng)

NORAN107 Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv (10 studiepoeng)

NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheiter (5 studiepoeng)

NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv (5/10 studiepoeng)

NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv (5/10 studiepoeng)