Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2021

  • 44.80 (primær)
  • 61.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

184188

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Mål:
Informatikk er studiet om utvikling av programvare. årsstudiet har som mål å gi en grunnleggande kompetanse i programmering. Studiet rettar seg mot studentar som allereie har ei utdanning i eit anna fagfelt og ynskjer seg programmeringskompetanse. Studiet rettar seg òg mot studentar som nyleg er ferdig med vidaregåande utdanning og ynskjer seg grunnleggjande programmeringskompetanse før dei eventuelt utdannar seg vidare.

Innhald
Studiet tar opp tema som er sentrale og fundamentale innan programmering og programvareutvikling, som innføring i programmering, objektorientert programmering, modellering og optimering, og bruk av databasar. I tillegg kan studentane velja blant datatryggleik, funksjonell programmering og datanettverk.

Alle utdanninger innen