Årsstudium i informatikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Mål:
Informatikk er studiet om utvikling av programvare. årsstudiet har som mål å gi en grunnleggande kompetanse i programmering. Studiet rettar seg mot studentar som allereie har ei utdanning i eit anna fagfelt og ynskjer seg programmeringskompetanse. Studiet rettar seg òg mot studentar som nyleg er ferdig med vidaregåande utdanning og ynskjer seg grunnleggjande programmeringskompetanse før dei eventuelt utdannar seg vidare.

Innhald
Studiet tar opp tema som er sentrale og fundamentale innan programmering og programvareutvikling, som innføring i programmering, objektorientert programmering, modellering og optimering, og bruk av databasar. I tillegg kan studentane velja blant datatryggleik, funksjonell programmering og datanettverk.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

184188