Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

8

Søknadskode (SO)

184174

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studenten skal øve opp evna til å skjøne og bruke moderne fransk skriftleg og munnleg. Studenten skal òg skaffe seg kjennskap til fransk språk- og litteraturvitskap. Det er lagt vekt på tileigning av kunnskapar og praktiske evner, men det er òg viktig at studentane byggjer opp ei sjølvstendig og reflekterande haldning til stoffet. Gode språkkunnskapar trengst for å skjøne dei litterære verka, og inngåande kjennskap til eit representativt utval tekster er ein føresetnad for ei nyansert forståing av det franske språket. Det høyrer òg med ei innføring i kultur og samfunnstilhøve i Frankrike og andre fransktalande land. Kulturkunnskapsdisiplinen dannar ein naudsynleg bakgrunn for språk- og litteraturstudiet.