Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

184170

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Emna i årsstudiet skal gi studentane ei grunnleggjande innføring i engelsk språk, i britisk og amerikansk litteratur, og i kultur og samfunnstilhøve i Storbritannia og USA. Oppøving av praktisk dugleik i engelsk er ein viktig del av studiet. I tillegg til arbeid med fagstoffet tek studiet sikte på å utvikle både den analytiske evna til studentane og evna til å kommunisere best mogleg på engelsk.