Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kunnskap om religion, filosofi og samfunn er nøkkelen til å forstå en verden der ulike trosretninger, livssyn og tenkemåter lever side om side. Masterstudiet er opptatt av samspillet, diskusjonene og forskjellene mellom filosofiske og religiøse problemstillinger. Vi stiller de store spørsmålene om tro, tenkning og etiske dilemmaer, og vi legger vekt på at studentene skal lære seg kritisk tenkning i møte med vedtatte sannheter.

Vi tilbyr en bred innføring i den historiske utviklingen og de dagsaktuelle rollene for ulike religioner, filosofiske tenkemåter og samfunnsteorier i Norge og verden for øvrig. Du kan deretter velge å fordype deg innenfor religion eller filosofi, eller en kombinasjon av disse retningene.

Hva lærer du?

  • Teori og metode innenfor feltet religion, filosofi og samfunn
  • Utviklingen av og rollen til religioner i Norge og verden i dag
  • Ulike perspektiver på konflikt og forsoning, både lokalt og globalt
  • Etisk og filosofisk refleksjon rundt samfunnsaktuelle problemstillinger

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 sp) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i religion og etikk eller filosofi på minst 80 studiepoeng (minst 20 av disse må være på nivå 2).

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/religion-master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i religion, filosofi og samfunn

Alle utdanninger innen