Multimedia and Educational Technology, Master's Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å bli ekspert i å anvende dataverktøy og ulike løsninger for e-læring? Vil du lære å utvikle nye verktøy og metoder for formidling av læremateriell? Da er masterprogrammet i multimedia og læringsteknologi noe for deg.

Måten vi lærer på, og verktøyene vi bruker for å lære, er under endring på grunn av den teknologiske revolusjonen. Både i privat og offentlig virksomhet er det et økende behov for gode og fleksible løsninger for formidling ved bruk av moderne læringsteknologi.

Masterutdanningen i multimedia og læringsteknologi foregår i nye lokaler som har fått navnene “Future classroom” og ”Future Interaction lab”. Dette er universitetets mest avanserte rom for undervisning innenfor multimedia og fremtidens teknologi. Klasserommet har en 9 meter lang interaktiv vegg, og laben vil ha tilgang til teknisk utstyr som VR, AR, hologram, 3D-printer med mer.

 

Hva lærer du?

Masterprogrammet i multimedia og læringsteknologi fokuserer på hvordan man i utviklingen av e-læringsmateriell kan integrere teori og teknologi, og praktisk anvende dette innenfor ulike fagområder. Dette omfatter opplæring i interaksjonsdesign, 3D-visualisering, grunnleggende kunnskap om utvikling av e-læringskurs, bruk av moderne internettjenester, utvikling av spill for opplæring og undervisning, samt bruk av smarttelefoner, nettbrett og lignende for formidling av innhold. En viktig del av programmet er store prosjektemner som gir deg mulighet for å utvikle teknologiske løsninger og digitalt innhold for informasjon, formidling og opplæring. Undervisningen foregår på engelsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning på totalt 180 studiepoeng. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/multimedia- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i multimedia og læringsteknologi

Tilbys ved:

  • Grimstad