Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

SIVING

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201807

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Forskningsfronten innen kunstig intelligens går fremover med enorm hastighet. Nylig har vi sett banebrytende innovasjoner med potensiale til å revolusjonere hvordan vi jobber, og det vil ha en dyp innvirkning på samfunnet. Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i en IT-verden i stadig endring. De første tre årene er i tett samarbeid med bachelorutdanningen i data, og de to siste årene er i samarbeid med masterutdanningen i IKT. Du vil gjennom hele det femårige studieløpet fordype deg innenfor kunstig intelligens. Våre forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekter samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende informasjonsteknologi inkludert maskinlæring og dyp læring. Du vil lære å utvikle banebrytende kunstig intelligens-algoritmer og anvende disse.

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, og du får tilbud om prosjektoppgaver innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Deler av studiet er internasjonalt.

Studiet er i tett samarbeid med forskningssenteret CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research).

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på moderne kunstig intelligens. I tillegg vil du lære programmering, systemutvikling, om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Du deltar aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Du lærer å utvikle kunstig intelligens-programmer i alt fra bilde- til tekstanalyse, og forsterkningslæring. Du vil samtidig lære utviklingsegenskaper som programmering og distribuerte systemer.

Opptakskrav

Opptakskrav er en av følgende: 

  1. Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende
  2. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
  3. Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør

Alle utdanninger innen