Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 201003

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?`

Så lenge mennesket har behov for konstruksjoner og infrastruktur, vil det også være behov for byggingeniører. Som byggingeniør vil du kunne bruke dine kunnskaper på en skapende måte, til å tenke nye tanker og utnytte moderne teknologi. Du vil kunne være med å forme fremtiden.

Hva lærer du?

Studiet i byggdesign skal utdanne kandidater med bred kompetanse innenfor byggfag. Du vil få et bredt grunnlag i formgiving, konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og bruk av relevant dataprogramvare.

Bygningsingeniøren samarbeider tett med andre faggrupper, særlig med arkitekter. Ofte utfører også bygningsingeniøren oppgaver som overlapper med arkitektens. Derfor gis alle studenter på byggdesign opplæring i arkitekters språk og arbeidsmetode.

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

  • Bruk søkekode 201 003 og søk via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9910 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  • Bruk søkekode 201 003 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

  • Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 003.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9935 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fag- eller svennebrev i betongfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget eller veg- og anleggsfaget. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9935 og starte med sommerkurs i matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Byggdesign

Alle utdanninger innen