Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. På masterutdanningen i bygg kan du velge mellom å spesialisere deg innen Konstruksjonsteknikk eller Teknisk planlegging. Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore.

Utdanningen kan også gi kompetanse innen arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, kompositter og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse.

Studiet gir grunnlag for gjennomføring av livssyklusanalyser, slik at du kan gjøre vurderinger av miljømessige og økonomiske konsekvenser i lengre tidsperspektiv.

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning innen bygg, anlegg eller tilsvarende (maskin eller marin konstruksjon).

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/bygg.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Bygg

Alle utdanninger innen