Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. På masterutdanningen i bygg kan du velge mellom å spesialisere deg innen Konstruksjonsteknikk eller Teknisk planlegging. Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore.

Utdanningen kan også gi kompetanse innen arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, kompositter og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse.

Studiet gir grunnlag for gjennomføring av livssyklusanalyser, slik at du kan gjøre vurderinger av miljømessige og økonomiske konsekvenser i lengre tidsperspektiv.

Opptakskrav

Faglig grunnlag er fullført og bestått treårig bachelorstudium i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innenfor fagområdene bygg og anlegg, maskin eller marin konstruksjon. Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Kravet til relevant grunnlag i matematikk oppfylles gjennom matematikk tilsvarende obligatorisk matematikk og valgemnet Matematikk 3 i UiAs ingeniørutdanninger.

Søkere med annen tilsvarende utdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, og som oppfyller kravene ovenfor, kan også tas opp.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/bygg.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Bygg