Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 39.40 (primær)
  • 46.70 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 201489

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

E-sport er en av de raskest voksende næringene i verden i dag. Stadig flere deler av arbeidslivet, både nasjonalt og internasjonalt, ser mulighetene for å utnytte potensialet som ligger i kompetanser utviklet gjennom e-sport. Bachelorstudiet i akademisk e-sport skal gi kunnskap som gjør deg konkurransedyktig i framtidas arbeidsmarked. Studiet gir en innføring i det som danner grunnlaget for akademisk e-sport og utvikler kompetanser som rekker mye bredere enn dette feltet. Dette innebærer at i tillegg til å utøve selve aktiviteten, lærer du om trening, restitusjon og prestasjon. Studiet gir deg også kunnskap om e-sportens rolle i samfunnet, teknologi relatert til e-sport, samt hvordan du kan benytte e-sport i utdanning og i yrkesliv. 

Hva lærer du?

På bachelorstudiet i Akademisk e-sport lærer du om fysiologiske og psykologiske forhold som ligger til grunn for trening og prestasjon som e-sportsutøver. Du lærer også om hvordan du kan utvikle og produsere innhold til sentrale digitale plattformer som benyttes for formidling og markedsføring innen e-sport. Videre får du en innføring i økonomi, entreprenørskap og merkevarebygging som benyttes for administrasjon, organisasjon og utvikling av turneringer og lag. Programmering, nettsikkerhet, personvern og bruken av droner og andre fjernstyrte enheter inngår også i programmet, samt spilldesign og spillhistorie.

I 6. semester i studiet velger man en av fire fordypningsområder innen e-sport:

  • E-sportsutøver
  • E-sportsbransjen (media, administrasjon osv.)
  • Teknologi og innovasjon
  • Utdanning og helse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor of Science in Academic E-sports

Alle utdanninger innen