Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Ytre Namdal
Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Rørvik

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DEO0010

Studiested

Rørvik

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

1660-24

Trondheim

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DEO0009

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1660-30

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst.

For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det:

  • minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy
  • relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år

For opptak direkte til andre studieår se opptaksregler på Samordna opptak.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak

 

Alle utdanninger innen