Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

Per emne: 8 150 NOK (10 stp) / 12 100 NOK (15 stp)

Informasjon oppdatert

4. januar 2024.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke.

Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Se våre nettsider for emner.

Opptakskrav

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Det anbefales at søkere til emner fra lærerutdanningen er i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole.

Opptak til videreutdanningen forutsetter pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Uten grunnutdanning, kan du få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse. Da gjelder i tillegg fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng). Ved opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse, vil studiene ikke kunne regnes som videreutdanning.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Alle utdanninger innen