Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere

Informasjon oppdatert

20. januar 2023.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke.

Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Opptakskrav

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Søkere til emner fra lærerutdanningen må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole. Opptak til kunstfagene og ledelse og personlig utvikling er unntatt dette kravet.

Opptak til videreutdanningen forutsetter pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Dersom man ikke har en grunnutdanning fra før, kan man få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse. Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning. For søkere til enkeltemner fra lærerutdanningen gjelder fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng).

Alle utdanninger innen