Fakta

Lærested:
Sted:
Politihøgskolen Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om sentrale temaer knyttet til lederrollen i politiet.

Praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet blir integrert gjennom en problemorientert tilnærming. Utdanningen er et programsamarbeid mellom Politihøgskolen, Copenhagen Business School (Danmark) og Linnéuniversitetet (Sverige). Politihøgskolen er gradsutsteder.

Opptakskrav

Masterutdanningen er for deg som er leder innenfor justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet og ledere i kriminalomsorgen.

Du må dokumentere disse formelle kravene:

  • fullført bachelorgrad/3-årig høyere utdanning, alternativt 2-årig politiutdanning og minst 60 studiepoeng (ECTS)
  • ansettelse i lederstilling i justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet, eller kriminalomsorgen) i Norge, Sverige eller Danmark. Med lederstilling menes i denne sammenheng stilling med resultat-, budsjett- og personalansvar eller stilling med formell faglig- eller operativ lederfunksjon.
  • minimum 2 år ledererfaring fra justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet eller kriminalomsorgen) etter fullført grunnutdanning


Studieplassene fordeles jevnt mellom de tre nordiske landene. Plasser i kvotene tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Søkere konkurrerer om studieplasser på grunnlag av karaktersnitt fra tidligere utdanning samt eventuelle tilleggspoeng.

Alle utdanninger innen