Fakta

Lærested:
Sted:
Gjøvik
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Masterutdanningen er for deg som ønsker fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet, og hvordan den skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern.

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet? Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb. Målgruppen er alle som har behov for økt kompetanse om å forebygge og håndtere dataangrep mot sin bedrift. Du lærer hvordan du kan øke systemenes motstandsdyktighet mot uønsket aktivitet og metoder for å håndtere situasjoner når angrepene skjer.

Studiet bygger på din yrkeserfaring og gir deg den teoretiske bakgrunnen du trenger for å lykkes i et svært viktig og givende fagområde. Din økte kunnskap vil også være med på å styrke sikkerheten i samfunnet sett under ett.

Studieprogrammet undervises på engelsk. Studiet tilbys i samarbeid med NTNU Gjøvik.