Fakta

Lærested:
Sted:
Politihøgskolen avd. Stavern
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 1. mars
Opptakskrav: POLITI
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • 53.10 (ordinær)
Studieplasser: 174
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 233679

Informasjon er oppdatert av Politihøgskolen

16. januar 2024.

Om studiet

Utdanningen går over tre år og skal gi deg et bredt teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid i politiet.

Dette lærer du

Du vil lære om politiets rolle i samfunnet og de ulike oppgavene politiet har med forebygging, patruljering og etterforsking.

For å bli en god polititjenesteperson vil du blant annet lære om lovverket, tilegne deg kunnskap om mennesker i sårbare situasjoner og ferdigheter innen arrestasjonsteknikk.

Teori og praksis

Politiutdanningen består av en blanding av teori og praksis.

Det vil være både forelesninger, klasseromstimer, øvelser, gruppeoppgaver og selvstudier. Det kreves en del hjemmearbeid og forberedelse til øvelser og oppgaver.

Utdanningen har ulike former for vurdering, som hjemmeoppgaver eller skriftlige, muntlige og praktiske eksamener.

Timeplanen din varierer

Politiutdanningen er et fulltidsstudium, så det forventes at du bruker 45 timer i uken på studiet. Det varierer hvor mye undervisning du har hver uke. Noen uker kan det være helt fulle dager, andre uker få timer på timeplanen og mer tid til egenstudier.

Det kan være vanskelig å kombinere utdanningen med en deltidsjobb. Noen av timene er obligatoriske og du har i perioder undervisning på andre steder enn studiestedet ditt.

Opptaksinformasjon

Du må sende inn følgebrev, legeerklæring og politiattest via Digipost senest 20.mars. Dokumentene skal sendes til Digipostkassen som heter "Politihøgskolen - opptak". Du må skrive søkernummeret ditt i emnefeltet. Øvrig dokumentasjon laster du opp på samordnaopptak.no innen 20.mars. 

Politiattesten skal være uttømmende og utvidet. For informasjon om hvordan du søker om politiattest, se www.politihogskolen.no/plettfri-vandel

Legeerklæringen må være komplett utfylt og fylles ut sammen med lege som har autorisasjon til å praktisere i Norge. Du finner legeerklæringen og informasjon om Politihøgskolens medisinske krav på våre hjemmesider, se Medisinske krav- Politihøgskolen (politihogskolen.no)

Politihøgskolen har også en rekke spesielle opptakskrav. Det er viktig at du setter deg godt inn i alle opptakskravene, se www.politihogskolen.no/opptakskrav

Alle utdanninger innen