Bachelor - politiutdanning, Stavern favoritt ikon

Universitet og høgskole
Utdanningen går over tre år og skal gi deg et bredt teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid i politiet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

1. mars 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Dette lærer du

Du vil lære om politiets rolle i samfunnet og de ulike oppgavene politiet har med forebygging, patruljering og etterforsking.

For å bli en god polititjenesteperson vil du blant annet lære om lovverket, tilegne deg kunnskap om mennesker i sårbare situasjoner og ferdigheter innen arrestasjonsteknikk.

Teori og praksis 

Politiutdanningen består av en blanding av teori og praksis.

Det vil være både forelesninger, klasseromstimer, øvelser, gruppeoppgaver og selvstudier. Det kreves en del hjemmearbeid og forberedelse til øvelser og oppgaver.

Utdanningen har ulike former for vurdering, som hjemmeoppgaver eller skriftlige, muntlige og praktiske eksamener.

Timeplanen din varierer

Politiutdanningen er et fulltidsstudium, så det forventes at du bruker 45 timer i uken på studiet. Det varierer hvor mye undervisning du har hver uke. Noen uker kan det være helt fulle dager, andre uker få timer på timeplanen og mer tid til egenstudier.

Det kan være vanskelig å kombinere utdanningen med en deltidsjobb. Noen av timene er obligatoriske og du har i perioder undervisning på andre steder enn studiestedet ditt.

Tilbys ved:

  • Politihøgskolen avd. Stavern

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.80 (primær)
50.00 (ordinær)

Studieplasser

166

Søknadskode (SO)

233679

Lignende utdanninger