Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Fagskoleutdanningen Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag, eller relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg.

Utdanningen passer for deg som jobber med barn og ungdom, aktivitør, helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider og som har et ønske om å være med i prosessen hvor det planlegges og iverksettes tiltak for barn og ungdom med tilretteleggings- og/eller inkluderingsbehov. Utdanningen er også relevant for deg med etatsintern opplæring, som for eksempel innen NAV og ulike profesjonsutdanninger eller tilsvarende.

Utdanningen er gratis, studenten betaler kun materiell og semesteravgift.

Alle utdanninger innen