Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Sarpsborg

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du jobbet en stund med anleggsmaskiner og kunne tenke deg å ta fagbrev? Da er dette en unik mulighet.

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

En som jobber med anleggsmaskiner, utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur.

Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse gode og sunne arbeidsforhold.

Hvorfor ta fagbrev i anleggsmaskinførerfaget

  • Gjennom å bli fagarbeidere medvirker du til å oppfylle de krava samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.
  • Du utvikler evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, og oppfylle krav til kvalitet.
  • Du blir mer selvstendig, kreativ og lærer å opparbeide deg gode arbeidsvaner.
  • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.