Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Etter 1 år i Oslo og 4 år Ungarn får du deg en solid utdannelse som tannlege som gjør at du kan gå rett ut i jobb.

 • Du begynner tannlegestudiene i kjente og kjære Norge, sammen med en liten gruppe medstudenter. Studentgruppen på 1+4 er opp til 15 personer, som betyr at dere vil bli godt kjent før dere reiser sammen til Pécs.
 • I Pécs blir du en del av et lite fakultet med 60 studenter på hvert studieår. De har 3-6 studenter per foreleser, og du vil derfor få god oppfølging og veiledning under hele studieløpet.
 • Studiet har fokus på praktiske ferdigheter som er direkte knyttet til arbeidslivet i etterkant.
 • Du får muligheten til å finne ut av om tannlegestudiet er noe for deg før du flytter til utlandet.
 • Du kan bli en del av gode kollokviegrupper og skaffe deg god studieteknikk.
 • I løpet av det første studieåret kan du lære deg grunnleggende ungarsk og få innføring i kulturen. På den måten er du mer forberedt og flyttingen til et nytt land kan bli lettere for deg.

Studiets oppbygging

Søker du deg inn på Odontologi 1+4, vil du gå ett år i Oslo og fire år i Pécs, Ungarn. De fem årene er fordelt i tre ulike moduler: 

 • År 1 og 2: Basic science module
 • År 3: Pre-clinical module 
 • År 4 og 5: Clinical module

Det er et stort fokus på praktiske ferdigheter og du begynner tidlig med ferdighetstrening i skolens skill lab. 

Undervisningsopplegg

Det første året på campus i Oslo består av 60 studiepoeng i medisinsk biologi, samt språk- og kulturundervisning i ungarsk, slik at du er godt forberedt til utenlandsstudiene. Du vil gå sammen med studentene på medisin 1+5 i de fleste av fagene, siden begge utdanninger krever et grunnlag i medisinske fag. 

Undervisningen i Ungarn foregår på engelsk, men både i dagliglivet og i møtet med pasienter er det fint å kunne det lokale språket. Mellom det første og andre studieåret skal du gjennom et 14 dager langt sommerkurs i Pécs, og etter bestått kurs starter du andreåret ved universitetet der. Les mer om kurset nederst på siden. 

I løpet av det første året av tannlegestudiet i Oslo kommer du blant annet til å lære:

 • kjemi- og biokjemi 
 • celle- og molekylærbiologi 
 • biofysikk 
 • samfunn og medisin 
 • anatomi og fysiologi
 • forebyggende tannhelse

Opptakskrav

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav: 

 • Generell studiekompetanse 
 • Minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng)
 • Minst 4 i engelsk (kan erstattes av TOEFL-iBT: 72 poeng eller IELTS Overall Band Score: 5,5)  
 • Kjemi 1+2 
 • Fysikk 1 
 • Matte R1 eller S1+S2 

Kvalifikasjon/tittel

Tannlege

Alle utdanninger innen