Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

260400

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

12. januar 2023.

Om studiet

Hvordan påvirker motivasjonen til de ansatte bedriftens prestasjon? Ønsker du å være med på å utvikle menneskers potensial i arbeidshverdagen? Lær om dette og mye mer ved å dykke ned i den spennende verden av organisasjonspsykologi – et område innen psykologien som stadig blir mer aktuelt.

Hva lærer du?

På bachelor i organisasjonspsykologi lærer du om de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.

Å lykkes med kompetanseutvikling har blitt sentralt for å opprettholde en god konkurranseevne. Det å kunne legge til rette for økt læring samtidig som medarbeidernes trivsel ivaretas er en forutsetning for produktivitet og godt arbeidsmiljø. Her spiller også kunnskap om ulik type ledelse og dens påvirkning på de ansattes trivsel inn.

Ved gjennomført bachelorgrad står du rustet til å bidra med faglig begrunnede løsninger på organisasjonspsykologiske problemstillinger. Det kan inkludere å forbedre psykososialt arbeidsmiljø, gi lederstøtte, identifisere kompetansebehov eller sikre mangfold i en bedrift.

Undervisningsopplegg

Du vil få tilgang til Oslo Nye Høyskoles digitale læringsportal, Qybele. Der vil du finne både undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du vil bli tildelt din egen nettlærer som følger deg opp. Nettlæreren svarer for eksempel når du har spørsmål om det faglige innholdet, oppgaver, pensum eller lærebøker. Studieadministrasjonen hjelper deg via telefon eller “Mine Saker” i Qybele med det praktiske i studiehverdagen, slik som eksamen, bytte fra heltid til deltid, permisjon, faktura og Lånekassen. Du får oversikt over andre nettstudenter på ditt studieprogram slik at dere kan danne deres egne kollokviegrupper på nett. Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Opptakskrav

Opptakskravet til denne bachelorgraden er kun generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Det er ingen søknadsfrist for nettstudier, men det er egne oppstartsperioder. Det er oppstartperioder for at du skal rekke frister for arbeidskrav og for at studieprogresjonen din skal samsvare med lånekassen sine søknads- og utbetalingsdatoer. På nettstudier er det to oppstartsperioder i året: Vårsemesteret: Du kan starte mellom 15. desember - 1. februar Høstsemesteret: Du kan starte mellom 1. august og 15. september

Læringsutbytte

 

 

Alle utdanninger innen