Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Få inngående kompetanse om hvordan kosthold påvirker oss. Bli ernæringsekspert og bruk kunnskapen til å hjelpe andre til bedre helse og økt livskvalitet.

Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med en bachelor i ernæring tar du et dypdykk inn i en vår tids store utfordringer: Ikke hvordan vi skal skaffe oss nok mat, men hvordan vi skal velge riktig mat. Du lærer om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kostholdet.

Denne bachelorgraden gir deg en solid grunnutdanning, som du kan bruke til forebyggende ernæringsarbeid, rådgiving om mat og kosthold eller veiledning av friske mennesker i ulike faser av livet. Du har også mulighet til å få verdifull praksis gjennom et fireukers feltarbeid i Tanzania* og internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere.

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021

Tidligere hadde jeg ikke tenkt over i hvilken grad ernæring passer inn i internasjonal folkehjelp. I Tanzania lærte jeg om den usikre ernæringssituasjonen hos barn og mødre og hvilke følger det får. (…) Jeg forstod virkelig betydningen av og det store behovet for kompetanse innen global ernæring.

- Cecilie Kjeldsberg, tidligere bachelorstudent i ernæring 

Studiets oppbygging

I løpet av bachelorgraden vil det væres samlinger med to til fire dagers varighet på campus i Oslo. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en egnet arena for å møte både likesinnede medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Datoene for samlingene får du med en gang du starter studiene. 
 

Det vil være obligatoriske samling i følgende emner:

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn 
ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 

Opptakskrav

Ernæringsstudiene tilbys på nett. Har du generell studiekompetanse så får du plass på studiet. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Læringsutbytte

I løpet av tre år har du en rekke fag innen helse og ernæring. Tilnærmingen er praktisk og tar deg tett på mennesker og ulike grupper i samfunnet. Du får erfaring i å hjelpe folk å tilrettelegge kosthold gjennom veiledning og råd. Dette er nyttig kompetanse med direkte relevans for arbeidslivet.

Du vil blant annet lære om

 • samfunnsernæring og kosthold
 • hormoner og immunsystem
 • psykologi og kommunikasjon
 • forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 

Du har også mulighet til å være med på et spennende fireukers feltarbeid i Tanzania*, du kan også få verdifull erfaring gjennom internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere .

Denne bachelorgraden er et nettstudium med noen obligatoriske samlinger på campus i Oslo.

Videre studier

Med en bachelor i ernæring er du kvalifisert til å søke på mange spennende mastergrader, både i Norge og i utlandet. Du kan spesialisere deg innenfor spesifikke retninger av ernæring, som fedme eller samfunnsernæring, eller du kan kombinere graden med studier i for eksempel folkehelse, fysisk aktivitet eller matvitenskap.

Karrieremuligheter

Kompetansen er ettertraktet blant annet i utdanningssektoren, media, idretten, matvarebransjen og på institusjoner og opplysningskontor.

Etter en bachelorgrad i ernæring kan du jobbe som for eksempel

 • ernæringsrådgiver
 • kostveileder
 • frisklivsmedarbeider
 • ernæringsansvarlig 
   

Typiske arbeidsplasser kan være

 • kommuner
 • frisklivsentraler – medarbeidere, i team
 • eget firma
 • treningssenter
 • prosjekter innenfor folkehelse

Alle utdanninger innen