Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Med et årsstudium i psykisk helse i skolen kan du spisse kompetansen din og få praktisk kunnskap om hvordan man fremmer god psykisk helse og forebygger negativ utvikling for barn og unge.

Barn og unges psykiske helse er noe av det mest givende man kan jobbe med, og barnehage og skole er to arenaer hvor det viktig å jobbe konstruktivt med dette. I dette årsstudiet får du kunnskap om hvordan og hvorfor forebyggende arbeid og intervensjoner i skolen skal igangsettes så tidlig som mulig for å hindre begynnende vansker i å utvikle seg.

Forskning viser at relasjonen til voksne er avgjørende for barns trivsel, utvikling og læring. Den enkelte lærers relasjonskompetanse og evne til klasseledelse er dermed av stor betydning. Denne årsenheten passer spesielt for deg som jobber eller ønsker å jobbe i skolen eller med barn og unge i skolealder.

Undervisningsopplegg

Dette årsstudiet er nettbasert: Se når du kan starte på nettstudier.

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster.

I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Hva lærer du? 

Etter et år vil du ha økt kunnskapsnivå og utviklet ferdigheter knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse.

Du lærer blant annet om

 • hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse
 • relevante fremgangsmåter for å fremme psykisk helse hos barn og unge
 • skolemiljøets og hjemmets betydning for elevens psykiske helse
 • konkrete verktøy du kan bruke for å hjelpe mennesker som ønsker eller trenger endring i livet
 • en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling
 • grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi

Videre studier

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.

Karrieremuligheter

Årstudiet i psykisk helse i skolen passer for deg som

 • underviser i skolen
 • eksterne rådgivere
 • arbeider, eller ønsker å arbeide med barn i skolealder
 • ledere av fritidsaktiviteter
 • foreldre

Alle utdanninger innen