Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Er du interessert i organisasjon og ledelse, og ønsker å lære mer om hvordan mennesker fungerer i organisasjoner? Med et årsstudium i organisasjonspsykologi lærer du om de psykologiske prosessene som påvirker oss i arbeidslivet, noe som er viktig for oss som arbeidstakere og ikke minst for organisasjoners suksess.

I årsstudiet i organisasjonspsykologi lærer du om de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.   

Studiet passer for deg som enten allerede er i arbeidslivet og ønsker faglig påfyll innen ledelse og arbeidspsykologi, eller som ønsker å teste ut om dette feltet er riktig for deg før man begynner på en bachelorgrad i organisasjonspsykologi. Det er et fleksibelt studium, som lar seg lett kombinere med jobb eller andre forpliktelser. Det meste går på nett og du har muligheten til å ta emnene på fulltid eller deltid. 

Undervisningsopplegg

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Opptakskrav

Opptakskravet til dette årsstudiet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Vi har fokus på å tidlig etablere et fruktbart og aktivt læringsmiljø, hvor du og medstudentene dine blant annet bruker hverandre som ressurser i læringsarbeidet. 

Gjennom de ulike emnene lærer du blant annet:  

  • Organisasjonspsykologisk teori, metode og verktøy – med en praktisk tilnærming  
  • Arbeidspsykologi og forhold som er av betydning for jobbatferd, for eksempel hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen, og konsekvensene av stress og mestring 
  • Human Resource Management – om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte
  • Å kunne planlegge og utvikle endrings- og utviklingsarbeid – som ivaretar både bedriften og arbeidstakers behov
  • Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner og om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv 

Karrieremuligheter

Årsstudiet gir deg kompetanse i organisasjonspsykologi og ledelse, som er relevant i et bredt spekter av yrker. Du får en grunnleggende innføring i psykologiens hovedområder, og du lærer mye om hvordan vi som mennesker fungerer. Du lærer hvordan du kan lede og motivere medarbeidere, og kan dermed bidra med faglig begrunnede løsninger på organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Årsstudiet gir deg også et solid fundament for å ta videre studier relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi på bachelornivå.

Velger du å gå videre til bachelor i organisasjonspsykologi på nett ved Oslo Nye Høyskole, kan relevante jobbområder etter fullført utdanning være:

  • HR og personaloppfølging  
  • konsulent innen organisasjonspsykologi og rekruttering 
  • jobbe med kompetanseutvikling 

Kvalifikasjon/tittel

Årsenhet (60 studiepoeng)