Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Årsstudium
Pris:

43400

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Er du interessert i det som skjer utenfor Norges grenser, og ønsker du å forstå hvordan internasjonale hendelser og forhold påvirker oss? Da passer internasjonale studier for deg. Årsstudiet tar for seg globale fenomener og internasjonale forhold. Årsstudiet inkluderer seks studieemner og du kan delta på et frivillig fem-ukers studieopphold i Tanzania

Dette er et tverrfaglig og praksisnært studium som gir deg et solid fundament innen internasjonale studier. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. I løpet av årsstudiet kan du også få med deg et fem-ukers studieopphold i Tanzania*.

Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet så kan du begynne rett på andreåret i bacheloren i internasjonale studier.

Man møter mange andre som er interessert i politikk og verdenssamfunnet, så det sosiale er definitivt et pluss her. Det er i tillegg mye man får mulighet til å være med på gjennom høyskolen, som kommer i tillegg til det obligatoriske, men som er relevant for det faglige. 

– Simen Windheim, tidligere bachelorstudent i internasjonale studier 

 

  Undervisningsopplegg

  På campus i Oslo deltar du i undervisningen sammen med studenter som tar bachelor i internasjonale studier. Våre forelesere er engasjerte og innovative og tar ofte for seg dagsaktuelle temaer. I tillegg vil du sannsynligvis møte internasjonale studenter som er på utveksling hos oss*.

  I starten av hvert kalenderår tilbyr vi et studieopphold i Tanzania. Oppholdet er ikke obligatorisk, men som student hos oss kan du søke om plass. Les mer om den lærerike turen her*.

  *Med forbehold om endringer på grunn av Covid-19-pandemien.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  Årsstudiet består av seks studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier.

  Dette inkluderer emner som:

  • Internasjonale studier – hvordan verden er "skrudd sammen". 
  • Internasjonal historie – hvordan dagens internasjonale system er blitt til og hvorfor dette er relevant for vår tid.  
  • Internasjonal politikk – forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen.  
  • Menneskerettigheter – Muligheter, utfordringer og moralske dilemmaer. 
  • Folkemord og massevold – krig, systematisk vold, totalitarisme og andre grusomheter som har preget menneskeheten. 
  • Metode – Det som ligger bak alt, nemlig hvordan vi kommer frem til god kunnskap. 

  Karrieremuligheter

  Hva kan du bruke utdannelsen til:

  Årsenheten i internasjonale studier er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, og det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.Kunnskap om hva som foregår i verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.

  • frivillige organisasjoner
  • mediebedrifter
  • forsvaret og etterretning
  • forskning, akademia og skolevesenet
  • ulike departementer og offentlige etater
  • politiske organisasjoner og partier
  • konsulentbransjen

  Alle utdanninger innen