Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Hvilke mentale styrker har en toppidrettsutøver og hvordan kan utøvere fra lavere nivå bygge tilsvarende ferdigheter? I dette nettstudiet ser vi nærmere på hvordan mentale ferdigheter, men også gruppeprosesser, lederskap, alder og erfaring, kan påvirke prestasjoner. Kanskje knekker du koden for hvordan man bør trene mentalt for å bli best i verden?

Idrettspsykologi er studiet av menneskers atferd, tanker og handlinger i idrettskonteksten, og fagfeltet er spesielt opptatt av hvordan psykologiske faktorer kan påvirke oss i trening- og konkurransesammenheng.

Motivasjon, selvregulering, fokus og mental robusthet er blant de ferdigheter som er blitt studert. Idrettspsykologisk kunnskap kan være overførbart til yrker der prestasjon står i fokus. 

Studiets oppbygging

Årsstudiet tilbys som nettstudier med to obligatoriske samlinger i årstudium i idrettspsykologi. 

En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo.

Det er samling i følgende emner:

 1. PSY3270 Konsulterende psykologi
  Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper.
   
 2. PSY6061 Anvendt idrettspsykologi
  Emnet har fokus på hvordan bruke idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk fokus hvor studenten vil få trening i å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. 

Undervisningsopplegg

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster.

I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

I årstudiet i idrettspsykologi lærer du

 • Hvordan påvirkes idrettsprestasjoner av personlighet og situasjon? 
 • Hvorfor er det lurt å trene mentalt fra tidlig alder?
 • Hva er "choking", "flow" og "grit" i idrettssammenheng?
 • Hva er de viktigste mentale ferdighetene, og hvilke teknikker brukes for å bygge dem?
 • Hva kjennetegner et godt lederskap?
 • Hvorfor velger noen utøvere å dope seg?
 • Hva kjennetegner utbrenthet, og hvordan havner en utøver der?

Videre studier

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.  

Karrieremuligheter

Årsstudiet i idrettspsykologi passer for

 • trenere, lærere, pedagoger og veiledere
 • fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater og ergoterapeuter
 • idrettsutøvere
 • mentale trenere og coacher
 • andre som bistår mennesker i medgang og motgang

Alle utdanninger innen