Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier
Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Er du interessert i hvilken plass markedsføring har i samfunnet i dag og i fremtiden, og hvordan digitaliseringen har påvirket samfunnet i et historisk perspektiv? Med et årsstudium i digital markedsføring kan du ta et dypdykk i spennende temaer innen markedsføring, digitaliseringen av samfunnet, økonomi og administrasjon, samt PR og omdømme.

Studiet tilbys både på campus og som nettstudium.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Læringsutbytte

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor digital markedsføring og økonomi og administrasjon. 

Du lærer blant annet:  

  • Hvordan virksomheter må tilpasse seg den nye digitale hverdagen gjennom markedsstrategier og beslutninger i forhold til produkt- og tjenesteinnovasjon, pris og valg av distribusjon 
  • Hvordan forbrukerne kognitivt innhenter informasjon, danner seg holdninger, og dermed tenker og tar valg i kjøpssituasjoner 
  • De viktigste prinsippene for omdømme og hvordan virksomheter bygger merkevareverdi. Her er PR et viktig virkemiddel, og du lærer ulike verktøy for å vurdere omdømme og merkevarerisiko 
  • Hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og forretningsstrategier, og dermed hvordan bedrifter skal tilpasse seg endringene 
  • Økonomisk teori og forholdet mellom inntekter og kostnader, samt hvordan bedrifter driver lønnsomt. I tillegg lærer du om hvordan markeder fungerer og hvordan bedrifter opererer i samspill og i konkurranse med hverandre 

Videre studier

Årsenheten i digital markedsføring er identisk med første år av bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre. 

Karrieremuligheter

Kunnskap innen digital markedsføring er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer, blant annet i reklame- og mediebyråer, privat næringsliv og i kommunale og statlige etater. 

Årsstudiet i digital markedsføring kan også inngå som en del av andre studieretninger innenfor økonomi og administrasjon eller være en videreutdanning for deg som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer formell kunnskap innen fagfeltet. 

Alle utdanninger innen