Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Høgskolekandidat, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: TRAF
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • 50.00 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 215696

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

2. mai 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til myndighetenes visjon om null varig skadde og null drepte i trafikken? Vil du være blant landets dyktigste sjåfører? Vil du lære opp og coache elever frem til reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører? Da kan trafikklærerstudiet være noe for deg.

Studiet skal dyktiggjøre og forberede studenten til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole. Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag 1/3 av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

Studiets hovedtemaer

  • Trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi.
  • Praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning).
  • Egenkjøring/presis kjøreteknikk.
  • Teknologi og samfunn.
  • Juss og etikk.
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid.

Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjørertest og kurs i trafikkjuss. Kjøretest og eksamen i juss må bestås for å fortsette utdanningen.

Organisering av studiet

Teoriundervisning er ved studiested Kjeller. Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Studenten får øvingslærer ved en trafikkskole på det sentrale Østlandsområdet. Studenten gjennomfører observasjoner og deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil.

Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet. Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må studenten legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer (se under Karrieremuligheter - Godkjenning som trafikklærer).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse og minimum førerkort klasse B de siste tre årene før 1.8. i opptaksåret. Dette skal dokumenteres med kopi av begge sider av førerkortet.

Alle utdanninger innen